Algemene Voorwaarden

Onderhavige voorwaarden worden enerzijds gesloten door de Verkoper en anderzijds door eenieder die een aankoop wenst te verrichten via de site 2protect.be (2Protect BV), hierna genoemd de Gebruiker.

De levering van pakketten gebeurt uitsluitend op het grondgebied België.

De Gebruiker die een aankoop wenst te verrichten op de site, bevestigt daarbij handelingsbevoegd te zijn. De partijen komen overeen dat de onderlinge rechtsverhouding uitsluitend door onderhavige overeenkomst wordt geregeld.

ARTIKEL 1: VOORWERP
Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing voor de onlineverkopen op Belgisch en Europees grondgebied. Deze voorwaarden hebben tot doel de verkoopmodaliteiten tussen 2Protect BV, met zetel te Aardehuttestraat 6, 8820 TORHOUT en de Gebruiker te bepalen inzake bestelling, service, betaling en levering.

Zij bepalen de stappen die nodig zijn bij het plaatsen van een bestelling en waarborgen de opvolging van de bestelling tussen de contracterende partijen.

ARTIKEL 2: BESTELLING
De Gebruiker heeft de mogelijkheid om online te bestellen op basis van de referenties op de site. De op deze website vermelde aanbiedingen zijn een vrijblijvende uitnodiging aan de klant om bij 2Protect BV te bestellen. De online bestelling kan pas worden verwerkt als de Gebruiker zich duidelijk heeft geïdentificeerd.

Elke bestelling veronderstelt de aanvaarding van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, alsmede van de prijzen (cfr. artikel 3) en de beschrijving van het te koop aangeboden product en houdt de opdracht tot productie in.

Door het versturen van het op het internet ingevulde bestelformulier geeft de klant bindend aan op het aanbod in te gaan van de productie-overeenkomst. Voor het uiteindelijk versturen van zijn bestelling heeft de klant de mogelijkheid om op een overzichtspagina de bestelling te controleren en desgewenst te corrigeren. Op de overzichtspagina staan alle details van de aankoop vermeld.

De klant dient alles goed te controleren: voornamelijk de kleuren, de schrijfwijze van de namen of slogan, de juiste accenten op de juiste plaats. 2Protect BV kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien de klant verkeerde gegevens doorgeeft.

Na het plaatsen van de bestelling stuurt 2Protect BV de klant zo spoedig mogelijk een e-mail met de orderbevestiging. Deze orderbevestiging kan niet gezien worden als een levering, maar dient enkel om te informeren omtrent het feit dat de bestelling bij 2Protect BV is binnengekomen.
De overeenkomst komt pas tot stand van zodra 2Protect BV de betaling van het bedrag op de orderbevestiging volledig op haar bankrekening heeft ontvangen.

Indien 2Protect BV enige vergissing begaat in de bestelling wordt het pakket op kosten van 2Protect BV omgeruild. De verkeerde bestelling moet wel binnen de vijf (5) dagen na de ontvangst ervan naar 2Protect BV teruggestuurd worden ter controle mits de melding van het probleem binnen de 48 uren na de levering.

Het afsluiten van de overeenkomst gebeurt onder voorbehoud dat 2Protect BV tijdig en volledig door haar leveranciers beleverd wordt. In dat geval wordt de klant onmiddellijk in kennis gesteld van het niet beschikbaar zijn van het product. Hierbij biedt 2Protect BV ofwel een ander product aan ofwel wordt de klant terugbetaald.

Alle communicatie of inlichtingen omtrent de online-shop gebeurt via e-mail.

ARTIKEL 3: TARIEVEN EN BETALINGSWIJZEN
De prijzen van de producten betreffen de prijzen zoals deze vermeld zijn op de website.

Bij het plaatsen van een bestelling gebeurt de betaling via BANCONTACT, KBC DIRECT, BELFIUS DIRECT of ING DIRECT.

De verkoop komt pas tot stand na de integrale betaling van de koopprijs. De betaling van een gedeelte van de prijs wordt niet aanzien als een bestelbevestiging.

ARTIKEL 4: LEVERING
De Gebruiker kan zijn bestelling laten leveren ofwel aan huis ofwel op het adres van een derde.

De gemiddelde leveringstijd voor de beschikbare producten staan aangegeven bij de bestelhoeveelheid maar is niet bindend.

Elk leveringsprobleem (beschadiging of verkeerde bestelling) dient binnen de 48 uur te worden gemeld op het emailadres van de website.

Bij de bestelling verbindt de Gebruiker zich ertoe bovenop de prijs van de bestelde producten de voorbereidings- en leveringskosten te betalen. Deze kosten schommelen in functie van het type en de hoeveelheid van de bestelde producten, en van de gekozen leveringswijze, en zijn BTW inclusief. 2Protect BV houdt zich het recht voor om het bedrag van de voorbereidings- en leveringskosten op elk moment te wijzigen, maar deze kosten zullen worden gefactureerd op grond van de van kracht zijnde tarieven op het moment van de bevestiging van de bestelling, onder voorbehoud van beschikbaarheid.

ARTIKEL 5: HANDTEKENING EN BEWIJS
De bevestiging van de bestelling door de Gebruiker en de bevestiging door 2Protect BV gelden als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. Die bekrachtiging geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de site.

ARTIKEL 6: AANSPRAKELIJKHEID
2Protect BV heeft inzake de toegang tot de website, de bestelprocedure, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.2Protect BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor hinder of schade ondervonden door het gebruik van internet, meerbepaald door een defect of storing in het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus of door om het even welk feit dat door de rechtspraak als overmacht wordt aanzien.

De producten worden verzonden via pakjesdienst GLS. 2Protect BV is niet aansprakelijkheid indien de leveringstermijn overschreden wordt door toedoen van de koerierdiensten of vervoermiddelen, evenmin bij verlies van de artikelen of bij staking of overmacht. De gebruiker is op de hoogte van de transportrisico's en dient vragen in dat verband te richten aan de transporteur.

© 2020 - 2024 2Protect | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel